Regulamin

This topic contains 0 replies, has 1 voice, and was last updated by  cabincrew24.com 7 years ago.

Viewing 1 post (of 1 total)
 • Author
  Posts
 • #4222

  cabincrew24.com
  Keymaster

  Zanim rozpoczniesz nowy wątek, przeszukaj forum, aby uniknąć duplikowania tego samego pytania wiele razy. Prosimy o zamieszczanie odpowiednich pytań / odpowiedzi w odpowiednim dziale. Ułatwi to wszystkim użytkownikom poruszanie się na forum.

  W tym dziale zamieszczamy pytania dotyczące konkretnej rekrutacji, np.: “czy ktoś wybiera się na tą rekrutację”, “do kogo dzwonili”, “kto przeszedł do następnego etapu” etc. Pytania ogólne, dotyczące linii lotniczych, warunków, i inne zamieszczamy w innym dziale.

  Użytkowników forum prosimy o zapoznanie się z Regulaminem Serwisu cabincrew24.com

  Pełny regulamin dostępny jest na stronie http://cabincrew24.com/terms-and-conditions

  1. Użytkownik Serwisu korzystając z Serwisu zobowiązany jest do powstrzymania się od jakichkolwiek działań bezprawnych, a w szczególności od:

  • korzystania z Serwisu bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet,
  • korzystania z Serwisu w sposób naruszający prawa CabinCrew24.com lub osób trzecich,

  2. Użytkownik Serwisu korzystając z Serwisu zobowiązany jest do powstrzymania się od dostarczania przez lub do serwisu CabinCrew24.com:

  • danych powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemu teleinformatycznego cabincrew24.com lub osób trzecich biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu Serwisu,
  • niezamówionej informacji handlowej skierowanej do oznaczonego odbiorcy w rozumieniu Ustawy UŚUDE (spam),
  • danych naruszających w inny sposób prawo, Regulamin, dobra CabinCrew24.com lub osób trzecich, dobre obyczaje, powszechnie przyjęte zasady korzystania z sieci Internet.

  3. Użytkownik Serwisu może zamieszczać w Serwisie treści, wypowiedzi, wpisy oraz materiały, o ile przysługują mu prawa niezbędne do zgodnej z prawem ich eksploatacji w Serwisie. CabinCrew24.com nie ponosi odpowiedzialności za treści, wypowiedzi, wpisy oraz materiały zamieszczane przez Użytkownika Serwisu, jak również za następstwa ich zamieszczenia.

  4. CabinCrew24.com nie ponosi odpowiedzialności za:

  • wykorzystanie przez osoby trzecie treści lub materiałów albo części treści lub materiałów zamieszczonych na Forum, jak również za skutki ich wykorzystania przez osoby trzecie,
  • sposób w jaki będą wykorzystywane profile Użytkowników Serwisu, ogłoszenia, materiały lub wypowiedzi Użytkowników Serwisu,
  • skuteczność anonsów zamieszczanych na Forum,
  • następstwa wejścia w posiadanie haseł Użytkowników Serwisu przez osoby trzecie,
  • treści i inną zawartość wiadomości (materiałów) przesyłanych na konta Użytkowników Serwisu przez innych Użytkowników Serwisu,
  • przerwy w dostępie do Serwisu zaistniałe z przyczyn niezależnych od cabincrew24.com,
  • szkody, w tym w szczególności utratę danych spowodowaną awarią techniczną powstałą z wszelkich przyczyn niezależnych od cabincrew24.com,
  • szkody powstałe w wyniku niewłaściwego tj. niezgodnego z prawem, zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami zachowania Użytkowników Serwisu względem siebie.

  5. Zabronione jest:

  • korzystanie z serwisu w celu promowania swojej własnej (lub czyjejś) strony internetowej, produktu lub usługi, chyba że administrator niniejszego serwisu wyrazi na to zgodę,
  • Publikowanie materiałów, które są świadomie nieprawdziwe, wprowadzające w błąd lub nieprawdziwe,
  • Umieszczanie reklam, łańcuszków, piramid lub innych ofert, z których wszystkie są nieodpowiednie i niedozwolone na stronie; gromadzenie danych osobowych użytkowników serwisu w celu przesyłania im tychże reklam, łańcuszków, piramid lub innych ofert,
  • umieszczanie danych identyfikacyjnych osób trzecich (w tym ich nazwiska, danych kontaktowych oraz wszelkich innych istotnych informacji) bez ich zgody.

  6. Serwis cabincrew24.com zastrzega sobie prawo do usuwania w każdym czasie z Serwisu treści:

  • sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa,
  • uznawanych powszechnie za wulgarne, obelżywe lub obraźliwe,
  • pornograficznych,
  • zawierających wirusy lub pliki mogące uszkodzić system teleinformatyczny cabincrew24.com, pogorszyć jego pracę lub w jakikolwiek inny sposób wpływać niekorzystnie na funkcjonowanie Serwisu,
  • zawierających odnośniki oraz sumy kontrolne do licencjonowanych gier, programów komputerowych, muzyki, filmów oraz wszelkich innych utworów, których udostępnienie lub umożliwienie udostępnienia narusza lub może naruszać prawa autorskie osób trzecich,
  • stanowiących informacje, przy pomocy których można zlokalizować usługi internetowe zawierające treści wskazane w Punktach 1 – 5.

  7. cabincrew24.com według własnego uznania przysługuje prawo do usuwania Użytkowników Serwisu lub blokowania adresów IP, nazw Użytkowników Serwisu w przypadku naruszenia Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.

  8. Dane osobowe powierzone cabincrew24.com są przetwarzane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

  9. Serwisowi przysługuje prawo do wprowadzenia na Forum/Forach własnych regulacji i zasad, do których przestrzegania zobowiązani są Użytkownicy Serwisu korzystający z danego Forum/Forów, a które mają zastosowanie tylko na zakładanych przez nich Forach, o ile te regulacje i zasady nie są sprzeczne z Regulaminem ani z obowiązującymi przepisami prawa.

  10. Zgodnie z przepisem art. 14 Ustawy UŚUDE, cabincrew24.com nie ponosi odpowiedzialności za dane wprowadzane przez Użytkowników Serwisu i przechowywane w systemie teleinformatycznym cabincrew24.com.

  11. Zgodnie z przepisem art. 13 Ustawy UŚUDE, cabincrew24.com nie ponosi odpowiedzialności za transmitowane dane zapewniając automatyczne i krótkotrwałe pośrednie przechowywanie tych danych w celu przyspieszenia ponownego dostępu do nich na żądanie innego innego Użytkownika Serwisu.

  12. cabincrew24.com zastrzega sobie prawo wysyłania do Użytkowników Serwisu komunikatów dotyczących funkcjonowania Serwisu oraz informacji o bieżących ofertach w ramach Serwisu.

  13. Korzystanie z Serwisu w celach zarobkowych jest niedozwolone.

  14. Serwis cabincrew24.com zastrzega sobie prawo podejmowania dodatkowych czynności weryfikacyjnych tożsamość Użytkownika Serwisu w przypadku powzięcia wątpliwości odnośnie intencji Użytkownika Serwisu.

The topic ‘Regulamin’ is closed to new replies.

SIGN INTO YOUR ACCOUNT CREATE NEW ACCOUNT

Your privacy is important to us and we will never rent or sell your information.

×

 
×
FORGOT YOUR DETAILS?
×

Go up